Bygningsautomatik målrettet for installatør og teknikentreprenør marked

Smartcts.dk udvikler innovative og værdiskabende brancheløsninger indenfor bygningsautomation, der er målrettet det danske marked. Løsninger og produkter kan installeres og vedligeholdes af tekniske installatører med høj viden om lokale forhold med stærke kunderelationer.

smartcts.dk tilbyder installatør i partnerskab nu løsninger der tidligere var forbeholdt CTS Huse

Tjek løsninger igennem ved at vælge funktion i menu og læs nærmere om produkt

Installatør Brancheløsninger

El-Installatør

El-Installatør


Som El-Installatør arbejder du hos kunder med at skabe løsninger der afdækker behov, Hvorfor ikke udnytte de muligheder for tilgang af nye projekter og ydelser der afspejler sig direkte på bundlinien.

VVS-Installatør

VVS-Installatør


Tekniske installationer i bygninger kræver samspil for optimal udnytterlse af energi, som installatør kan du udbygge den oplevelse hos din kunde ved at tilbyde en samlet pakke.


Ventilation

Ventilation


Er det nok som installatør at opsætte kanaler, få adgang til det komplete marked og tilbyd kunder den nyeste teknologi.
Organisation og Funktionsløsninger

Stat og Kommune Offentlige Institution

Offentlige Institution


Læs om hvordan nye teknologier og data kan øge innovationen og effektiviteten og grøn bæredygtighed.


Bygherre og Rådgiver

Bygherre og Rådgiver


Byg eller administrerer fremtidens smarte ejendomme.

Entreprenør og Ejendomsadministrator

Entreprenør og Ejendomsadministrator


Indhent konditionsmæssigt CTS Priser på dit projekt

The Open Alternative

Sådan beskriver flere typiske systemleverandører af CTS bygningsautomatik deres system, virkeligheden er at det betyder systemet er åbent for de af leverandør valgte betalende parterne og dermed er ejer af installation praktisk låst til en eller mindre gruppe af partnere.(Systemhus-Model)

Alternativt beskrives CTS som et system der kører med åbne og kendte standards-kommunikation, så man som kunde ikke er låst til et bestemt system - nej det er ikke korrekt fordi man er stadig fastlåst til at benytte den aktuelle leverandør og dermed ingen konkurrence. Fordi et system teknisk kan anvende åben kommunikation bliver det jo stadig et proprietært (Lukket) system når det kun kan installeres af et givent firma, fordi andre ikke har adgang til software og koder gemt i anlæg.

Endvidere er der indenfor CTS partner den begrænsning af der ofte kræves en adgangskode og produkt konfigurations software for adgang til at tilføje eller ændre punkter hvilket ville svare til at hvis det var en bil, så ville mekaniker sige – jeg kan ikke hjælpe fordi jeg mangler software og kode til din bil, hvilket virker totalt uholdbart når alt i verden indenfor teknik drejer sig om åbenhed og det frie valg.

Smartcts.dk udvikler derfor kun løsninger og systemer der betyder at alle kan arbejde videre på løsning og ingen begrænsninger i form af kryptiske adgangskoder og manglende software. Praktisk betyder det at der altid medfølger et Dropboks link indeholdende dokumentation og installationsfiler for konfigurations software med tilhørende manualer

Spørg din nuværende leverandør om adgang og udlevering af software og konfigurations filer samt adgangskoder for tilføjelse af ekstrapunkt for en ekstern partner udvalgt af dig.

Centrale tilstandskontrol- og styringsanlæg for bygningsautomatik (CTS)

CTS er et værktøj der anvendes til at styre og regulere i forbindelse med bygninger og bygningsinstallationer, samt indsamle informationer om drift tilstande og informere om statusændringer samt værktøj til analyse af informationer, og visualisere et eller flere punkter fra CTS til menneskelig forståelse, hvilket betyder brugere har en umiddelbar og direkte opfattelse af en helhed, eller sammenhæng uden forudgående teknisk viden og indsigt, hvilket medføre der kan betjenes kompliceret processer og avanceret teknologi som

Varmeanlæg, brugsvandsanlæg, fjernvarmevekslere (olie, gas og fjernvarme)
Ventilationsanlæg og varmegenvindingsanlæg - Naturlig Ventilation
Køle- og klimaanlæg
Belysningsanlæg - Solcelleanlæg
Solvarmeanlæg
Varmepumpeanlæg

CTS-anlæg er opbygget af decentrale enheder normalt placeret centralt i teknikrum.

Via et integreret system, at styre og regulere lys, varme, køling m.v. i alle lokaliteter samt overvåge samtlige bygningstekniske anlæg
Nedsætte energi- og ressourceforbruget (mindske CO2 udslip)
Implementering af behovsstyring og derved minimere ressourcespild
Styring af energigenvinding og vedvarende energiformer
Opnå hurtige, hensigtsmæssige og automatiske reaktioner på hændelser
Detaljeret registrering af energi- og ressourceforbrug med henblik på efterfølgende at kunne optimere energiudnyttelsen yderligere
Få anlæggene til at fungere optimalt med et så lille energiforbrug som muligt, samtidigt med at brugerne har et behageligt indeklima
Give driftspersonalet en god, overskuelig og anvendelig betjeningsflade til de bygningstekniske anlæg i bygningen
Alarmere driftspersonalet om driftsforstyrrelser i så god tid, at gener af brugerne i største mulige omfang undgås
Registrere, visualisere og fordele bygnings samlede energiforbrug

Systemleverandører

Internationale systemleverandør med danske afdelinger og dansktalende service og supportfunktioner. Leverandør tilbyde gratis konfigurations og funktionsblokke værktøjer til rådighed, som er tilgængelig for alle og reelt betyder det et frit valg for installationsejer af servicepartner.

Regin Controls

Regin Systems Danmark

Green and smart automation technology

Beckhoff Danmark

Beckhoff Danmark

Control solution for all building systems

Wago Danmark

Wago Danmark

Din partner til bygningsautomation

Profil

Smartcts.dk etableret 2019 med det forretningsgrundlag som hviler på at kunne udvikle innovative tekniske intelligente og bæredygtige løsninger, hvis formål er at være installatørens foretrukne partner på projekter der skaber værdi og resultater på bundlinjen.

Referencer

Hyrdehøj-Plejecenter
Hyrdehøj Plejecenter | Roskilde Kommune

104 moderne og fleksible almene boliger med fokus på demenspleje og vel-færdsteknologi

System 25699 variabler
125 ventilationsanlæg
54 VAV Zoner
3 Stk. 1500 VVB
46 gulvvarme zoner
12 radiator blandesløjfer
Naturlig Ventilation
VejrstationBOTILBUD SOFIEBO – SOFIESKOLEN | Gladsaxe Kommune
BOTILBUD SOFIEBO – SOFIESKOLEN | Gladsaxe Kommune

Fremtidens botilbud for børn og unge med autisme

System 7722 variabler
20 Ventilationsanlæg
18 VAV Zoner
75 Brandspjæld
Varmeanlæg
Bygningsalarmer
Nørrebro Bibliotek | København Kommune
Nørrebro Bibliotek | København Kommune
Udført for Entreprenør energirenovering med integration til Trend
Energirenovering Varme og Ventilation