Ventilationsentreprenør

Som Ventilationsentreprenør arbejder du hos kunder med at skabe løsninger der afdækker behov, Hvorfor ikke udnytte de muligheder for tilgang af nye projekter og ydelser der afspejler sig direkte på bundlinien.

Nye Muligheder med CTS

Som Ventilationsentreprenør arbejder du med montage af systemer og komponenter som andre har lavet et givent design omkring.

Hvorfor ikke tage del i den samlet pakke og fremstå som den komplete tekniske leverandør overfor din kunde når spørgsmål går på


Er der problemer med kulde og træk i lokalerne

Varme- og ventilationsanlæg skal være styret og reguleret korrekt, så disse anlæg kan opretholde et tilfredsstillende operativ temperatur og indeklimaniveau. Problemer med kulde i lokalerne kan fx skyldes, at fremløbstemperaturen til radiatorsystemet eller ind-blæsningsluftens temperatur er for lav. Dette sikres med et korrekt samspil imellem automatik an installeret anlæg.


Er der samtidig opvarmning og køling

Samtidig opvarmning og køling ses fx i ventilationsanlæg, hvor der mangler samspil imellem drift af ventilation og varme-køleanlæg.


Højt Energiforbrug

For højt varme-, el- eller vandforbrug afsløres af bygningens CTS Anlæg når der installares måler


Bygningsdrift

Optimal drift af bygninger kræver overblik og aktuel status over anlæg og tilstande.


Som Ventilationsentreprenør kan du med fordel implementere CTS i egne arbejder overfor kunde uden at skulle bære omkostning til etablering af funktion, og opnå kæmpe synergieffekt med focus på indtjening og kommende servicearbejder.

Ventilation Projektløsninger

Varme og Anlægsstyringer

Oversigt over Styringer og Regulering til varme i bygninger 

Køleanlæg

Maskinkøl og relateret styring og regulering.

Ventilation

Ventilationsløsninger til Bygninger.

Lysstyring

Lysstyring til Bygninger.

Cloud

Online adgang til Teknik.

Internet Of Things

Internet Of Things til brug i bygninger og installationer.